Skolskjuts Web

Skolskjuts Web ger möjlighet att visa upp resultatet av Skolskjutsplaneringen för fler. Till exempel kan rektorer, assistenter och lärare direkt se planeringen i denna avskalade enklare variant för webben.

Att använda Skolskjuts Web

Systemet är avskalat, enkelt och webbanpassat och det kan nås från valfri webbläsare. Bakomliggande behörighetssystem styr vem som får använda det och hur.

Med kartan i fokus och sökbar information kan man få fram översiktlig information på skolor och årskurser, bussturer, tidtabeller och mer detaljerad information om varje elev.

Tillbaka till Skolskjuts?

Klicka här