Skolskjuts Web

Skolskjuts Web ger möjlighet att visa upp resultatet av Skolskjutsplaneringen för fler. Till exempel kan rektorer, assistenter och lärare direkt se planeringen i denna avskalade enklare variant för webben.

Varför Skolskjuts Web?


Med Skolskjuts Web kan man sprida resultatet av kommunens skolskjutsplanering så att till exempel rektorer, elevassistenter, lärare och kundtjänst kan se vad som beslutats och planerats.


Att använda Skolskjuts Web


Detta system är avskalat, enkelt och webbanpassat, så det kan nås från valfri webbläsare. Med bakomliggande behörighetssystem styrs vem som får använda det och hur. Med kartan i fokus och sökbar information kan man få fram översiktlig information på skolor och årskurser, bussturer, tidtabeller och mer detaljerad information om varje elev.