Evolution Mallhanterare

Evolution Mallhanterare, eller Template Manager, är en av våra basmoduler som hör till kategorin Processtöd.

Basmodul för hantering av mallar

Evolution Mallhanterare är framtagen för att du ska kunna lägga in nya mallar kopplade till Evolution och uppdatera dem när behov uppstår. Alla filformat som används inom Microsoft Office stöds. Du kopplar själv fälten i dokumenten mot informationen i Evolutions databas och styr på vilket sätt samt med vilket format som informationen ska presenteras.

Dokumentmallar kan knytas till handlingsslag. I hanteringen av klassificeringsstrukturer kan nu en process namngivna handlingsslag kopplas ihop med dokumentmallar. I Evolution kommer sedan mallarna att filtreras utifrån dokumentets angiva process handlingsslags knutna mallar.

Fördelar med Evolution Mallhanterare

  • Ger dokument som är skapade inom organisationen ett homogent utseende med en tydlig grafisk profil
  • Möjlighet att återanvända exempelvis rubriker som återkommer för varje dokument av samma typ utan att behöva klippa och klistra
  • Hämtar automatiskt information som är skriven i Evolution till dokumentet

Tillbaka till Evolution?

Klicka här