FB Webbrapport

Med modulen FB Webbrapport har du alltid tillgång till alla rapporter som finns inom Fastighet och befolkning. Rapporterna kan anropas från en kommunkarta eller från vilken annan applikation som helst.

Rapportpaket som består av fristående webbrapporter för hela FB

FB Webbrapport integreras lika snabbt som enkelt med befintliga applikationer. Nyttan för alla användare är omedelbar. Särskilt effektivt är det att integrera FB Webbrapport med egna kartapplikationer.

Fokus har lagts på användaren. Ett eller flera objekt väljs och applikationen genererar en webbrapport för de valda objekten. Användaren har även möjlighet att göra olika inställningar och själv påverka innehållet av rapporten.

Webbrapport för FB FIR:

De rapporter som berör FB FIR är ”Fastighetsinformation” som visar aktuell fastighetsinformation, ”Etiketter för fastighetsägare” och ”Fastighetsförteckning” som oftast tas fram som ett underlag för planarbetet och ska ange vilka fastigheter som berörs av planförslaget, samt vilka fastighetsägare m.fl. som är sakägare.

Testa gärna själv:
Rapport för Fabrikören 5 med förbestämt innehåll
Rapport där användaren kan välja vad som skall visas Fabrikören 5

Webbrapport för FB Byggnad:

Den rapport som berör FB Byggnad är ”Byggnadsinformation” som visar aktuell byggnadsinformation för en eller flera valda byggnader.

Kontakta Helen Ekelöf eller Joakim Hedlöf om du vill se rapporterna.

Webbrapport för FB Lägenhet:

Rapporten ”Lägenhetsinformation” kan visa basuppgifter för vald lägenhet samt kortfattad information om den byggnad som lägenheten är belägen i samt folkbokförda personer i lägenheten.

Testa gärna själv:
Rapporten Lägenhetsinformation

Tillbaka till Fastighet och befolkning?

Klicka här