Evolution Connector

Evolution Connector är en av våra moduler för integrationer mot andra system. Syftet är att ytterligare öka värdet av effektiviteten i din informationshantering.

Integrationsmodul för dokument- och ärendehantering

Exempel på färdiga integrationer:

  • Microsoft Exchange
  • Användarkataloger (HSA, Microsoft AD, LDAP)
  • Bygglovshantering
  • Fastighetsregister
  • Kundregister
  • Ekonomisystem
  • Register för kommuninvånare (KIR och KID)
  • Netpublicator

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi också ständigt nya systemintegrationer.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här