Effektiv tillsyn med Ecos

Miljö- och hälsoskyddstillsyn är ett väsentligt uppdrag för kommunerna. Sokigos system Ecos bidrar till att göra dem effektivare och underlättar registerhållningen av tillsynsobjekten.

Ett system för både utförande och planering

Ecos hjälper tillsynspersonal utföra kontroller samt ta fram efterföljande dokumentation och avgiftshantering snabbt och smidigt. Få en samlad bild över pågående/avslutade ärenden och underlätta planering. Ecos visar ärende- och tillsynshistorik samt planerade tillsyner, brister, förelägganden, åtgärder och mycket mer.

Gränssnittet, den integrerade kartan och överblicken det ger över tillsynsobjekten gör att Ecos är uppskattat av alla kunder

Funktionerna i Ecos hjälper dig genom hela handläggningsprocessen. Ärenden kopplas till de anläggningar och fastigheter de berör. Definiera handläggningsrutinerna via våra milstolpar, underlätta arbetet genom att knyta dokumentmallar och avgifter till relevanta ärendetyper. Under handläggningen kan tidsregistring ske löpande och detaljerat direkt i systemet för korrekt debitering.

Via koppling mot vårt system FB säkerställer vi att uppgifter om t.ex. fastighet och adress alltid är korrekta. Detta leder till rättssäkra beslut.

Den ständigt närvarande kartan visar ärendets eller anläggningens belägenhet och även vad som finns i omgivningen som kan påverka ett beslut. Bevakningsfunktionen gör att du aldrig missar viktiga datum och kontrollfunktionerna minimerar risken för misstag i handläggningen.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information Ecos

Aktuell version: Ecos 2.8.1

Kontakt