Effektiv tillsyn med Ecos

Miljö- och hälsoskyddstillsyn är ett väsentligt uppdrag för kommunerna. Sokigos system Ecos bidrar till att göra dem effektivare och underlättar registerhållningen av tillsynsobjekten.

Du har väl inte missat att Ecos även är tillgänglig som driftad lösning?

När Sokigo tar hand om driften kan du fokusera på dina arbetsuppgifter. Få nyttan, slipp besväret – spara både tid och pengar samtidigt som du alltid har den senaste versionen av systemet samt en kontaktväg och hjälp om något går fel. Är du nyfiken? Läs om Västerås erfarenhet av Ecos som driftad lösning.

Gränssnittet, den integrerade kartan och överblicken det ger över tillsynsobjekten gör att Ecos är uppskattat av alla kunder

Ett system för både utförande och planering

Ecos hjälper tillsynspersonal utföra kontroller samt ta fram efterföljande dokumentation och avgiftshantering snabbt och smidigt. Få en samlad bild över pågående/avslutade ärenden och underlätta planering. Ecos visar ärende- och tillsynshistorik samt planerade tillsyner, brister, förelägganden, åtgärder och mycket mer.

Funktionerna i Ecos hjälper dig genom hela handläggningsprocessen. Ärenden kopplas till de anläggningar och fastigheter de berör. Definiera handläggningsrutinerna via våra milstolpar, underlätta arbetet genom att knyta dokumentmallar och avgifter till relevanta ärendetyper. Under handläggningen kan tidsregistring ske löpande och detaljerat direkt i systemet för korrekt debitering.

Via koppling mot vårt system FB säkerställer vi att uppgifter om t.ex. fastighet och adress alltid är korrekta. Detta leder till rättssäkra beslut.

Den ständigt närvarande kartan visar ärendets eller anläggningens belägenhet och även vad som finns i omgivningen som kan påverka ett beslut. Bevakningsfunktionen gör att du aldrig missar viktiga datum och kontrollfunktionerna minimerar risken för misstag i handläggningen.

Besök vårt videobibliotek för att ta del av inspelade webinar och poddinar

Nyhet – Atom för Ecos!

Sokigos flitiga arbetsmyra lär sig nya saker och kan nu hjälpa dig att robotisera ärendehanteringen i Ecos. Atom för Ecos kan exempelvis bekräfta inkomna handlingar, avisera för den sökande att beslut har fattats eller påminna om att en komplettering inte har gjorts.

Läs mer om Atom för Ecos här
Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information Ecos

Aktuell version: Ecos 2.14

Kontakt