Evolution Folder Export

Evolution Folder Export är modulen för att hantera schemalagda exporter av publicerade mappstrukturer i Evolution till disk.

Schemalagda exporter till disk

Exporten använder sig av Evolution Document Web där mappar kan markeras för publicering med en kategori och typ av dokument som ska publiceras. Evolution Folder Export konfigureras sedan med en sökväg till en målplats på disk per kategori som ska exporteras. Det går att konfigurera hur många kategorier som helst med olika, eller samma, sökvägar i Evolution Folder Export.

I Evolution kan flera mappar publiceras med samma kategori och hamnar då på samma ställe på disk. Tjänsten schemaläggs och vid varje körning exporteras utpekade mappstrukturer med alla dokument till målplatsen.

Vid körning ersätts inte alla dokument på disk utan bara de som ändrats, tillkommit eller tagits bort uppdateras på målplatsen.

Säkerhetskopiering

Modulen kan användas för olika syften som exempelvis för säkerhetskopiering för att säkerställa att organisationen har åtkomst till viktig information om Evolution av någon anledning inte går att nå t.ex. vid strömavbrott eller uppgradering.

Observera att Evolution Document Web krävs för att modulen ska fungera.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här