FB KID E-transport

FB KID E-transport är en produkt och webbtjänst för säker och enkel elektronisk hämtning av aviseringsfiler från Skatteverket.

Tilläggsmodul för hämtning av aviseringsfiler

För administration ingår en klientapplikation som hanterar metadata om alla filer som hämtats eller finns att hämta.

  • Smidig hämtning med elektronisk överföring
  • Möjliggör daglig ajourhållning eftersom aviseringsprocessen kan automatiseras
  • Säker överföring med kryptering
  • Enkelt administrationsverktyg som visar hämtade filer och dess status
  • Kommunen behöver ej installera och sätta upp egen tjänst
  • Sokigo sköter det Steria-certifikat som krävs för krypteringen

FB KID E-transport kombinerat med olika tjänster

FB KID erbjuder även E-transport tillsammans med andra tjänster på olika nivåer där det bl.a. kan ingå ett åtagande att sköta alla aviseringar åt de kommuner som saknar resurser eller kompetens att göra detta själv.

Även uppgraderingar i samband med leverans av nya versioner kan erbjudas. Vi kallar detta för Aviserings och Uppgraderingstjänst där E-transport är en förutsättning.

Tillbaka till FB KID?

Klicka här