Planera drift och underhåll av gaturummet med Gata

I systemet Gata håller du reda på kostnader och arbetar smartare med digital beläggningsplanering. Allt för att du lättare ska hålla koll på vilka mängder som ska skötas och underhållas. Planera drift och ta fram underlag för upphandling med en enkel knapptryckning. Det är ett effektivt och smart sätt för din organisation att spara pengar och samtidigt göra medborgarna nöjda.

En komplett lösning för ansvarsobjekt i gaturummet

Gata håller koll på objekt som kommunen ansvarar för i gaturummet (körytor, gångytor, kantstöd, brunnar etc.). Gata hjälper dig även planera snöröjning, sandning, saltning, sopning etc. för ytorna.

För bästa underlag vid digital beläggningsplanering kan du importera inventeringar från bland annat Ramböll, WSP och NCC.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information Gata

Aktuell version: Gata 5.1

Systemkrav
406,7 KB
PDF Icon
Systemkrav för GI 3.6 finns här: https://sokigo.com/produkter/rx-map/
Kontakt