Evolution Faktura

Modulen Evolution Faktura erbjuder ett stöd för att hantera fakturering kopplad till dokument- och ärendehantering. Med Evolution Faktura skapar du fakturaunderlag som sedan skickas automatiskt till ekonomisystemet.

Modul för hantering av fakturor

Med hjälp av Evolutions rapporter går det att söka fram fakturor inom ett visst tidsintervall, fakturastatus samt välja sorteringsordning. Detta gör att det är lätt att ta ut statistik och följa upp fakturor för exempelvis en viss tidsperiod eller få en översikt över alla fakturor med en viss fakturastatus.

Evolution faktura förutsätter att Evolution Kund finns i installationen av Evolution eftersom faktura knyts mot upplagda kunder.

Fördelar med Evolution Faktura

  • Registrera fakturor enkelt
  • Hantera fakturors status
  • Fakturorna kan plockas ut i en transaktionsfil och skickas till ekonomisystemet
  • Status på fakturorna uppdateras då automatiskt

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här