Förädlad fastighetsinformation från Lantmäteriet

Visste du att den typ av information som söks mest inom kommuner är uppgifter om adresser, taxeringar, lagfart och byggnader.

Det blir lätt och rätt med FB FIR

Med ett lättåtkomligt och lättanvänt webbgränssnitt tillhandahåller FB FIR rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.

Ute i fält har du också tillgång till aktuell information via telefon eller surfplatta.

Med korrekta och aktuella grunddata får du de bästa förutsättningarna för att kunna fatta rätt beslut

FB FIR hanterar kommunens behov av fastighetsinformation som används i den dagliga verksamheten för t.ex. planering och statistik. I FB FIR lagras och hanteras information om fastigheter både för direkta fastighetssökningar och som källa i andra verksamhets- eller ärendehanteringssystem.

Kontakt