Handlägg bilflyttärenden lagenligt, korrekt och smidigt

Sokigos program Bilflytt guidar dig steg för steg genom flyttningsärenden. Det finns färdiga mallar för fakturor, protokoll och brev till ägaren. Som en klocka håller programmet rätt på nästa steg i ärendet. Naturligtvis är Bilflytt mobilt och du kan använda det ute i fält på en läsplatta eller inne på kontoret.

Programmet håller rätt på all information som rör ett visst flyttningsobjekt och ser till att rätt åtgärd utförs lagenligt, i rätt tid och att inget missas.

För hela kedjan av aktörer i ett flyttningsärende

Bilflytt är ett verktyg för p-vakten i fält, handläggaren som tar beslut om flytt, bärgaren som utför flytten samt för uppställningsplatsen eller skroten dit fordonet flyttas. Men även för personalen i kommunens reception som tar ut kungörelser, förvaltningschefen som följer upp och ekonomiavdelningen som får faktureringsunderlag.

Du kan välja mellan att ha Bilflytt installerat i organisationens miljö eller i vår molntjänst

Till Bilflytt finns en InfoTorg-koppling som gör att ägar- och fordonsuppgifter automatiskt hämtas in till ett ärende. Brevmallar för uppmaning, upplysning om flytt, protokoll och kungörelser finns och kan även anpassas efter kommunens egen profil.

Alla kostnader som noteras sammanställs i ett fakturaunderlag.

Kontakt