Evolution Kund

Evolution Kund är en modul för hantering av dokument och ärenden kopplat till en viss kund. Det är enkelt att hantera kunder i ett samlat register och till dem knyta obegränsat antal dokument eller ärenden. Det går att söka efter kunder, få en överblick över samtliga dokument och ärenden kopplade till kunden samt ta del av information om kunden i sig.

Modul för dokument- och ärendehantering

Evolution Kund är nyckeln för din organisation till att få ordning och reda på dokumentation för varje enskild kund samt för att öka tillgängligheten av information för dig och dina kunder.

Ordet kund kan ibland vara något förvirrande. Istället för kund skulle det kunna heta medborgare, patient eller varför inte elev. Beroende på vilken bransch det gäller så heter det olika. Vi har valt att kalla det kund då alla dessa olika benämningar på något sätt är en kund i grund och botten.

För att enkelt kunna hantera sina kunder finns det möjlighet att skapa register där kunderna kan sorteras. På detta sätt skulle det gå att ha ett register för medborgare, hyresgäster, leverantörer, elever och så vidare. Genom att använda register går det enkelt att dela upp sina kontakter på ett flexibelt sätt. Det finns självklart även möjlighet att integrera mot externa kundregister i andra system.

Hur används Evolution Kund i verkligheten?

I dagsläget är det många av våra kunder som använder sig av Evolution Kund. En av de som har kommit långt är Ystads kommun som använder kundmodulen i kombination med sin medborgarportal. När ett ärende registreras på en kund så lyfts ärendet ut till medborgarportalen och visas under medborgarens personliga ärenden.

Håkan Lindquist är e-strateg på Ystads kommun och är ansvarig för deras medborgarportal, Ystad24. För honom är Evolution Kund en självklarhet.

”Evolution Kund är ett viktigt verktyg för att ha en samlad bild över medborgarens ärenden i det centrala ärendehanteringssystemet men också en förutsättning för att vår medborgarportal ska kunna kommunicera fullt ut med kundens alla ärenden.”
– Håkan Lindquist, e-strateg Ystads kommun

Håkan säger också att för att få full effekt är det dock viktigt att anpassa verksamhetens rutiner i användandet av Evolution, att alltid utgå från kund och inte ärende.

Evolution Kund möjliggör alltså att Ystads kommun dels själva kan strukturera ärende och dokument som är kopplade till specifika medborgare men även så att medborgare kan ta del av ärenden och dokument som berör dem. Tidigare kunde medborgare bara följa ärenden som inkommit via e-tjänster. Med Evolution Kund kopplat till medborgarportalen kan de nu även följa manuellt registrerade ärenden i systemet.

Resultatet av detta är att Ystads kommuns medborgare får full insyn i ärendehanteringen, beslut och historik kring ärendet. Detta ger medborgarna en bättre förståelse för hur processen fungerar.

Med full insyn i ärende-hanteringen får medborgarna bättre förståelse för hur processen fungerar

”Detta är en naturlig utveckling. I och med att kraven har ökat på att ha information tillgänglig generellt, har även kraven på att kunna se och följa sina ärenden ökat”
– Mattias Jansson, utvecklingsansvarig på Evolution.

Detta är ett exempel på hur kundmodulen används. Är du intresserad av att komma i kontakt med någon av våra kunder som använder Evolution Kund eller har du frågor kring modulen hör gärna av dig till oss på Evolution.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här