Sveriges mest använda verksamhetssystem för lokala trafikföreskrifter

Sokigos system, LTF, effektiviserar trafikingenjörernas arbete med lokala trafikföreskrifter. Om du är trafikingenjör och ansvarar för kommunens myndighetsutövning behöver du ett effektivt verktyg som enkelt hjälper dig genom den digitala processen. Från att förbereda och skriva föreskrifter till att med en enkel knapptryckning publicera dem på STFS.

Minskad miljöpåverkan genom smart nyttjande

Användandet av LTF skapar förutsättningar för ett smartare nyttjande av vårt vägnät vilket leder till minskad miljöpåverkan.

Det är även enkelt att genom sökfunktionerna i LTF ta fram statistik och underlag för dina föreskrifter.

Trafikreglering – ett viktigt ansvar för kommunen

LTF lotsar dig steg för steg genom processen att skapa lokala trafikföreskrifter. Välj den typ av föreskrift du vill skriva och var den ska gälla. LTF hjälper dig med lagrum och formuleringar som är giltiga för föreskriften du vill skriva. Koppla föreskriften till kartbild och vägnät för ökad tydlighet och samhällsnytta.

LTF hjälper dig hjälpa medborgarna ta sig fram säkert i kommunen
Genom officiella gränssnitt, LTF-api, kan du publicera information från föreskrifterna både i kartor och som sökbara alternativ. Det gör att det blir lättare för kommunens kundcenter att hjälpa medborgarna i deras frågor om vägar och trafik.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information LTF

Aktuell version: LTF 5.33

Systemkrav
443,6 KB
PDF Icon
Systemkrav för GI 3.6 finns här: https://sokigo.com/produkter/rx-map/
Kontakt