Evolution Digitala Inkorgar

Evolution Digitala Inkorgar används för att sätta upp specifika inkorgar i Evolution.

Modul för e-postklienter till dokument- och ärendehantering

Evolution stödjer dra-och-släpp direkt från de vanligaste e-postklienterna och utforskaren på datorn, men ibland kan det även finnas behov av specifikt uppsatta digitala inkorgar.

Det kan vara inkorgar för inkommande e-tjänster, skanning eller att kunna styra inkommande handlingar mot inkorgar där enbart vissa användare eller roller har åtkomst.

Exempel på funktioner

  • E-postinkorgar
    Konfigureras för att ta emot e-postmeddelanden som skickas till en viss e-postadress.
  • Inkorg för e-tjänster
    Konfigureras för att ta emot e-tjänster via eServices.
  • Skanningsinkorgar
    Konfigureras för att ta emot skannade dokument direkt in i Evolution.
  • Administrera inkorgsrättigheter för varje specifik inkorg.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.