En levande planbeskrivning genom hela planprocessen

PlanDirekt är en modern och webbaserad applikation som gör det enkelt att skapa korrekta och tilltalande planbeskrivningar som följer Boverkets och Lantmäteriets nya föreskrifter. Planarkitekten, handläggaren eller en fristående konsult kan alla jobba samtidigt med planbeskrivningen, då det är ett levande dokument genom hela planprocessen.

PlanDirekt är en fristående produkt under produktfamiljen DialogDirekt, som är Sokigos övergripande kommunikationsplattform.

 

Gör det enkelt för både utförare som mottagare

Administratören kan enkelt använda en färdig mall, framtagen enligt Boverkets föreskrifter. Mallen kan justeras för att möta såväl kommunens behov som administratörens tankar. För att göra det ännu enklare kan mallen, precis som andra projekt och planer, kopieras, sparas för arkivering och återanvändas vid nästa skede eller för en ny plan.

PlanDirekt hjälper dig genom hela detaljplaneprocessen, exempelvis för att presentera detaljplanen via samråd och granskning eller som integrerad del i en medborgardialog där invånare eller sakägare har möjlighet att skicka in synpunkter till kommunen.

Lösningen innehåller inte bara motiv till bestämmelser utan du kan skriva hela planbeskrivningen samt lägga till bilder, videos och kartor. Dessutom kan lösningen erbjudas både som lokal installation hos kommunen eller som molntjänst i Sverige.

PlanDirekt + Focus Detaljplan = sant

PlanDirekt är en fristående lösning, men den kan med fördel kombineras med Focus Detaljplan för att göra planprocessen ännu smidigare!

Skapa en sömlös och helintegrerad databasdriven lösningen, som uppfyller myndighetskraven, genom att kombinera PlanDirekt med Focus Detaljplan. Du kan exempelvis via PlanDirekt fylla i ett motiv på ett område, vilket är ett krav i de nya specifikationerna, så påförs informationen på ett tillhörande objekt i Focus.

GIS-databasen är navet i integrationen

I databasen som kopplar ihop PlanDirekt och Focus Detaljplan förs information mellan systemen under framtagandet av nya planer. Lösningen har även en planmosaik som skapar en samlad bild över gällande planer.

AnvändarmanualKlicka här

Teknisk information

Aktuell version: PlanDirekt 1.7

Kontakt