Effektivare tillsyner och platsbesök

Platsbesök är ett system för dig som utför någon form av tillsyn i fält kopplat till ByggR. Checklistor i surfplattan tillsammans med digitala handlingar och ärendeinformation effektiviserar arbetet och eliminerar pappershantering. Systemet är pålitligt och du kan utföra tillsyner även utan nätverk.

Tillförlitligt och tillgängligt

Spara tid och resurser genom den portabla arbetshjälpredan. Platsbesök förenklar och kvalitetssäkrar arbetsflödet då all information nås via en surfplatta.

Protokoll genereras på plats och ärendet uppdateras samtidigt med information om arbetsplatsbesöket.

Teknisk information Platsbesök

Aktuell version: Platsbesök 2.9

Kontakt