Effektivare tillsyner och platsbesök

Platsbesök är ett system för alla som utför någon form av tillsyn i fält kopplat till ByggR. Checklistor i surfplattan tillsammans med digitala handlingar och ärendeinformation effektiviserar arbetet och eliminerar pappershantering.

Tillförlitligt och tillgängligt

Spara tid och resurser genom den portabla arbetshjälpredan. Platsbesök förenklar och kvalitetssäkrar arbetsflödet, all information nås via en läsplatta. Protokoll genereras på plats och ärendet uppdateras samtidigt med information om arbetsplatsbesöket. Systemet är pålitligt och du kan utföra tillsyner även utan nätverk.

Teknisk information Platsbesök

Aktuell version: Platsbesök 2.2

Kontakt