Evolution Gallring

Evolution Gallring är en modul i Evolutionfamiljen som erbjuder möjlig-heten att rensa inaktuellt material utifrån typ av information och tid.

Modul för rensning av inaktuella dokument och ärenden

Möjligheten finns att gallra information fullständigt eller enbart radera digital fil och spara delar av information för historikens skull.

Vad som ska gallras styrs utifrån organisationens dokumenthanteringsplan i Evolutions adminklient. Även vem som är behörig att gallra ställs in där. Med hjälp av gallringsrapporten kan du hålla full koll på vad som gallrats i Evolution.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.