FB KID Statistik

FB KID Statistik är en applikation för att sammanställa och presentera data om kommunens invånare. Detta görs alltid till en aggregerad nivå, dvs. inga enskilda personer visas.

Sammanställer och presenterar data om kommunens invånare

Mycket av statistiken är konstruerad för att kunna jämföras med SCB: s befolkningsstatistik.

Har du både FIR och KID får du maximal nytta i statistiken av dina databaser om invånare och fastigheter. Antalsstatistiken utnyttjar de uppgifter om kommunens invånare som finns i KID. Om antalsstatistiken görs per område används även data från FIR och/eller spatialt FB.

I modulen kan följande statistik behandlas:

  • Antalsstatistik för hela kommunen fördelat på åldersintervaller
  • Antalsstatistik för visst område fördelat på åldersintervaller
  • Flyttstatistik (antal inflyttade, utflyttade samt netto) för varje NYKO på vald nivå
  • Flyttstatistik (antal inflyttade, utflyttade samt netto) till och från andra nyckelkodsområden för varje NYKO på vald nivå
  • Flyttstatistik (antal inflyttade, utflyttade samt netto) till och från andra kommuner samt annat land för varje NYKO på vald nivå

Tillbaka till FB KID?

Klicka här