Förädlad byggnadsinformation från Lantmäteriet

FB Byggnad är produkten som hanterar byggnadsinformation från Lantmäteriet. Byggnadsinformation aviseras från Lantmäteriet dagligen eller veckovis och lagras i en lokal databas. Exempel på byggnadsinformation är taxeringsuppgifter, nybyggnadsår eller boarea.

Oslagbara möjligheter vid GIS-analyser

Förutom själva attributinformationen om en byggnad så hanterar FB Byggnad även själva byggnadsgeometrin som ett spatialt objekt i databasen. Att ha geometri och attribut i samma databas ger oslagbara möjligheter vid GIS analyser och presentationer av informationen.

Kontakt