Skapa ett digitalt och pappersfritt fakturaflöde med Ekonomikoppling

Ekonomikoppling är en del i vårt erbjudande runt det digitala flödet och leder till automatiserade faktureringsrutiner. Ekonomikoppling integreras enkelt med såväl ByggR som Ecos och ger en hög grad av automatisering när du fastställt en verksamhetstaxa.

Hur fungerar ekonomikoppling?

Dina faktureringsunderlag skickas till kommunens digitala ekonomisystem och leder till att både dubbelarbete och risk för felaktiga underlag försvinner.

Ekonomikoppling är parameterstyrt. Det innebär att du får en flexibilitet och kan anpassa inställningar för maximalt stöd vid överföring av fakturaunderlag.

Teknisk information Ekonomikoppling

Aktuell version: Ekonomikoppling 2.16

Kontakt