Evolution Document Web

Evolution Document Web är en fullständig publiceringsmodul som innehåller möjligheten att utveckla direkt mot vårt back-end API. För dig som vill ha en snabb lösning finns det även ett färdigt presentationsgränssnitt.

Lösningen för den digitala anslagstavlan

Med denna modul är det möjligt att presentera publicerade mappar och dokument direkt till önskad plats på organisationens intranät eller webbplats.

I Evolution Document Web går det att välja om allmänna handlingar, godkända dokument eller arbetsmaterial ska publiceras. Dessa kan även publiceras på olika platser på webben. Du kan själv välja vilken information om dokumentet som ska visas.

Fördelar med Evolution Document Web

  • Gör det möjligt att utan någon extra utveckling publicera hela mappstrukturer med ingående dokument på exempelvis intranätet eller webbplatsen.
  • Styr vilka användare som har rätt att publicera dessa strukturer.
  • Kategorisera mappar så att en vald kategori visas på specifika platser. Exempelvis ”Digital anslagstavla”. På så sätt kan dokument från flera olika mappar publiceras på ett och samma ställe.
  • Styr vilken typ av dokument som skall publiceras. De tre typerna är alla dokument, godkännande gällande dokument och allmänna handlingar. Endast de dokument som matchar typen kommer publiceras.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här