Digitalt och aktuellt befolkningsregister

Genom att sammanställa och förädla grunddata från Skatteverket ger FB KID dig tillgång till aktuell folkbokföringsinformation. Kommuninvånardata är information som berör dig, nästan oavsett var du jobbar inom den kommunala förvaltningen. Information från FB KID är alltid korrekt och aktuell.

Data för hela verksamheten

FB KID hanterar den kommunalnära verksamhetens behov av folkbokförings-information som används i den dagliga verksamheten för t.ex. planering och statistik.

I FB KID lagras och hanteras information om folkbokförda både för sökningar via webb-applikationen och som källa i andra verksamhets- eller ärendehanteringssystem.

Kontakt