Evolution +

– kombinerade krafter som webbaserat komplement till Evolution

Få en ännu enklare, mer effektiv och tillgänglig användning av din Evolution-klient med paketeringen Evolution + som samlar krafterna från modulerna Evolution Webb, Evolution Mobil och Evolution Office Add-in 2. Tack vare Evolution Webb och Evolution Mobil får du en plattformsoberoende och webbaserad klient för webbläsare på PC, Mac, surfplattor och mobiltelefoner. Utöver detta får du, med hjälp av Evolution Office-Add-in 2, samma webbaserade gränssnitt som add-in till Word, Excel och PowerPoint med möjlighet att öppna, checka ut och spara dokument direkt i Office-programmen.

Funktionalitet

Paketeringen gör det möjligt för din organisation att tillgodose flertalet användares preferenser. Oavsett vilken anpassning användaren föredrar – webb, desktop-klient eller Office-programmen – erbjuds funktionalitet för att ta del av, skapa eller uppdatera dokument i mappar och ärenden.

Exempel på funktionalitet
  • Sökning
  • Evolution + ger dig funktionalitet för fritextsökning i metadata samt filinnehåll för dokument och ärenden. Fritextsökningen kan begränsas med urval som exempelvis datumintervall, status och typ av dokument (t.ex. ”allmänna handlingar”, ”gällande dokument” eller ”arbetsmaterial”). Det finns även möjlighet att gå direkt till dokument, handlingar och ärenden via dess dokument-id, handlings-id och ärendenummer.
  • Mappar
  • Modul-paketeringen gör det möjligt att bläddra i mappstrukturer och deras innehåll. Funktionalitet från Evolution Webb ger användaren möjlighet att skapa dokument från mallar, lägga till dokument, kopiera dokument till flera mappar, flytta dokument mellan mappar samt lägga till och ta bort mappar. Med ytterligare funktionalitet från Evolution Office Add-in 2 finns även möjlighet att skapa dokument från mallar samt lägga till nya dokument som skapats eller öppnats i det aktuella Office-programmet.
  • Ärenden
  • Med Evolution + kan användaren både bläddra bland ärenden i ärendelistor eller söka efter ärenden. Användaren kan även ta del av egenskaper och metadata för ärenden inklusive dess innehåll i form av dokument och handlingar. Det är också möjligt att skapa nya ärenden och redigera befintliga ärendens metadata.
  • Dokument/handlingar
  • För dokument och handlingar kan användaren ta del av egenskaper, metadata och motparter. Paketeringen erbjuder även funktionalitet för att redigera befintliga dokuments metadata samt för att checka ut och redigera dokumenten. Användaren kan spara dokument som öppnats i sitt aktuella Office-program eller via webb kopplad till Evolution och har dessutom möjlighet att skapa nya dokument från mallar i ärenden och mappar.
  • Hantering
  • För ärenden, dokument och handlingar finns det möjlighet, för användare med behörighet, att diarieföra dokument som allmänna handlingar. Evolution + inkluderar också funktioner för att avsluta och makulera ärenden eller handlingar samt för att ta bort dokument (arbetsmaterial). Vidare finns stöd för att hantera behörigheter, hänvisa ärenden och dokument mellan varandra, se och hantera versionshistorik, läsa och skicka meddelanden samt hantera bevakningar. Det finns även stöd för att skydda ärenden och dokument med sekretess- och/eller personuppgiftsskydd.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här