LV Administratör

Modul för administration av behörigheter för användare.

Informationen som lagras i och tillhandahålls via LV är central i många kommuner. Det är därför viktigt att man kan styra vem som får göra vad med informationen. Alla kanske skall kunna läsa informationen medan det kanske bara är vissa som skall få skapa eller ändra information.

Med hjälp av LV-Administratören styr du enkelt vilka behörigheter dina användare skall ha. Administratören ger dig även flera andra möjligheter, såsom exempelvis.

  • Ajourhållning av gatunamn
  • Sätta upp prenumerationer
  • Utbytet med NVDB
  • Skapa egna företeelser