Evolution Möteshantering

Evolution Möteshantering är en av våra basmoduler som även ingår i kategorierna Möten och Politik.

Basmodul för dokument- och ärendehantering

Evolution Möteshantering erbjuder möjligheten att mycket smidigt sammanställa ärenden som ska upp på möte och utifrån det skapa en kallelse och sedan under mötet föra protokoll. Med modulen får du hjälp att automatiskt skapa protokollsutdrag och förberedda utskick.

Exempel på funktioner

Enkel förberedelse
Det nämndadministrativa stödet i Evolution möjliggör att behöriga roller i systemet kan lämna ärenden till sammanträde och bifoga handlingar som ska utgöra underlag i kallelsen.

Enkel administration av mötet
Med drag-och-släppfunktioner kan mötesadministratören ändra ordning på punkter och ärenden inför mötet och skapa sin föredragningslista i flera versioner. Kallelser distribueras sedan till de förtroendevalda antingen via e-post, publicering på Internet eller intranät samt till läsplattor.

Snabba protokoll
Evolution stödjer återanvändning av information från beslutsunderlag till det faktiska beslutsdokumentet och kan även hantera beslut mellan instanser.

Registrering i ärendet
När ett beslut har skapats registreras det direkt i det ärende det kommer ifrån.

Expediering av beslut
Det färdiga beslutet är förberett för expediering direkt efter att protokollet justerats.

Fördelar med Evolution Mötes-hantering

Evolution Möteshantering innehåller både kvalitén av komplexa system med en stor mängd funktioner och enkelheten av ett väldesignat och användarvänligt system

Vägen från registrering av medborgarförslag till möte om beslut sker på ett mer automatiserat sätt, med färre knapptryck

Tillbaka till Evolution?

Klicka här