Evolution Office Add-in 2

Evolution Office Add-in 2 är en Add-in till Microsoft Office-programmen Word, Excel och PowerPoint som fungerar tillsammans med Windowsklienterna i Evolution 2. Funktionaliteten är anpassad till användare som föredrar att ta del av, skapa eller uppdatera dokument i mappar och ärenden via Microsoft Office.

Evolution Office Add-in bygger på den tekniska plattform som tas fram för den nya generationens system för dokument- och ärendehantering, Evolution 3.

Exempel på funktionalitet
 • Sökning
 • I Evolution Office Add-in 2 finns funktionalitet för fritextsökning i metadata samt filinnehåll för dokument och ärenden. Fritextsökningen kan begränsas med urval som datumintervall, status, och typ.

  Det finns även funktionalitet att gå direkt till dokument, handlingar och ärenden via dess dokumentid:n, handlingsid:n och ärendenummer.
 • Mappar
 • Modulen har funktionalitet för att bläddra i mappstrukturer och deras innehåll. Det finns även möjlighet att skapa dokument från mallar eller lägga till nya dokument som skrivits eller öppnats i det aktuella Office-programmet.
 • Ärenden
 • Med Evolution Office Add-in 2 kan användaren bläddra bland ärenden i ärendelistor eller söka efter ärenden. Det finns också möjlighet att läsa egenskaper och metadata för ärende inklusive deras innehåll av dokument och handlingar.

  Användaren kan skapa nya ärenden och redigera befintliga ärendens metadata.
 • Dokument/Handlingar
 • För dokument och handlingar kan användaren läsa egenskaper, metadata och motparter.

  Modulen har även funktionalitet för att redigera befintliga dokuments metadata samt för att checka ut och redigera dokumenten – om de är av rätt filtyp för aktuellt Office-program.

  Användaren kan spara dokument som öppnats i sitt aktuella Office-program till Evolution och har möjlighet att skapa nya dokument från mallar i ärenden och mappar.

Användargränssnittet

Evolution Office Add-in 2 har ett webbaserat användargränssnitt som modulen delar med Evolution Webb. I och med detta ökar igenkänningen, både i utseende och funktion om användaren jobbar med Evolution både i Office-programmen och i Evolution Webb, på desktop eller mobil.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här