Avfallskollen

Ditt välputsade fönster mot avfallsregistret

Nu finns ett smidigare sätt för dig som arbetar inom miljötillsyn att ta del av Naturvårdsverkets avfallsregister.

Sverige är enligt EU-lag skyldigt att hantera avfall på ett miljövänligt sätt och Naturvårdsverkets avfallsregister syftar till att skapa en bättre koll det farliga avfallet i Sverige. Alla aktörer vars verksamhet innebär en uppkomst och/eller transport av farligt avfall är skyldiga att dokumentera och rapportera dessa uppgifter till avfallsregistret.

Ett viktigt led i att säkerställa att Sverige uppfyller EUs direktiv är tillsynsmyndigheternas uppföljning av det farliga avfallets flöde.

Med Sokigos nya lösning Avfallskollen sparar du värdefull tid genom möjligheten att filtrera fram endast den information som är relevant för just din tillsyn. Du får helt enkelt tillgång till det du behöver, när du behöver det!

Vill du ta del av en inspelad visning av Avfallskollen?Efterfråga webinaret

Varför välja Avfallskollen?

Avfallskollen är ett verktyg för dig inom kommun, länsstyrelse eller central myndighet med tillsynsuppdrag gällande farligt avfall. Med tillgång till korrekt och relevant information under tillsynsarbetet blir det lättare att uppfylla lagkraven som kontrollmyndighet.

Lästips: tillsynsvägledning | naturvardsverket.se

Transport och sortering av avfall

Slipp underhåll och kom igång direkt

Avfallskollen är en driftad lösning vilket innebär att ansvar för förvaltning och underhåll ligger på Sokigo som leverantör.

Ytterligare en fördel är att du enkelt kan komma igång och nyttja lösningen – allt du behöver göra är att säkerställa att din organisation har ett giltigt avtal med Naturvårdsverket (läs mer hos naturvardsverket.se). När du sedan godkänner offerten från oss kan du direkt få inloggningsuppgifter och skapa användare för dig och dina kollegor.

Tips:
Om du använder Sokigos ärendehanteringssystem för Miljö- och hälsoskydd, Ecos, finns en genväg i programmet som leder dig till Avfallskollen!

Bild som visar gränssnittet i webblösningen Avfallskollen (tema: ljust)

Kontakt