En grafiskt visualiserad handläggningsprocess

Genom att visualisera ärenden i ett grafiskt sammanhang får förvaltningens olika roller en tydlig överblick av sina åtaganden. Visuell Styrning är verktyget för just detta och ger en transparent, effektiv och enhetlig handläggning. Förutbestämda processteg styr tillgängliga möjligheter och förenklar samtidigt för handläggaren.

Med drag-och-släpp-teknik har vi byggt ett helt nytt handläggarstöd för de olika rollerna och processerna inom ärendehantering. Visuell Styrning jobbar ihop med Atom, som administrerar och driver handläggningen framåt, samt expedierar den kommunikation som ska nå både interna och externa intressenter.

Underlätta arbetet med hjälp av dashboards

Visuell Styrning ger förvaltningen kontroll och översikt i sin ärendehantering. Förvaltningen väljer själv vilka data som syns, och för vem, i olika dashboards som visar var ett ärende befinner sig i processen och vad som är nästa steg. Verksamheten får bättre kontroll över handläggningen och effektivare arbetsdagar.

Teknisk information Visuell Styrning

Aktuell version: Visuell Styrning 2023.2

Här hittar du aktuellt systemkrav.

Kontakt Visuell Styrning Bygg
Kontakt Visuell Styrning Trafik och gata