En grafiskt visualiserad handläggningsprocess

Genom att visualisera ärenden i ett grafiskt sammanhang får förvaltningens olika roller en tydlig överblick av sina åtaganden. Visuell styrning är verktyget för just detta och ger en transparent, effektiv och enhetlig handläggning då förutbestämda processteg styr tillgängliga möjligheter.

Med modern drag-och-släpp-teknik har vi byggt ett helt nytt handläggarstöd för de olika rollerna och processerna inom ärendehantering. Visuell styrning jobbar ihop med Atom, som administrerar och driver handläggningen framåt, samt expedierar den kommunikation som ska nå interna och externa intressenter.

Underlätta arbetet med hjälp av dashboards

Visuell styrning ger förvaltningen kontroll och översikt i sin ärendehantering. För-valtningen väljer själv vilka data som ska synas, och för vem, i olika dashboards som visar olika typer av data i relation till varandra. Allt för att ge verksamheten bättre handläggning och effektivare arbetsdagar.

Teknisk information Visuell Styrning

Aktuell version: Visuell Styrning 2

Kontakt