Evolution Minut

Posta brev, registrera inkomna ärenden, uppdatera status, återkoppla till invånare och be om kompletteringar. Är det här aktiviteter du vill förenkla? Låt Evolution Minut hjälpa dig.

Skräddarsydda e-tjänster till Evolution

Evolution Minut är en e-tjänstemodul som är tillgänglig i molnet. Med Evolution Minut som verktyg kan din kommun erbjuda sina invånare e-tjänster som hamnar direkt i Evolution. Handläggarna slipper tidskrävande uppgifter som att registrera och komplettera ärenden då dessa hamnar där per automatik.

Med e-tjänstemodulen kan invånaren även ta del av sina ärenden som skickats in via Evolution Minut, via invånarens digitala fönster ”Min sida”.

”Min sida” är en riktad och personifierad sida för den inloggade invånaren. Här kan du se det som är relevant för just dig!

Fördelar med Evolution Minut

 • Färre samtal in till kommunen när invånaren själv kan följa hur ärenden går
 • Bättre service till invånarna
 • Stora volymtjänster sköts nu helt digitalt och rullar på av sig själv
 • Handläggarna får tid att fokusera på mer avancerade arbetsuppgifter
 • Administrativ besparing

Exempel på e-tjänster

Externa e-tjänster

 • Ansökan föreningsbidrag
 • Beställning av politik och sammanträdeshandlingar
 • Färdtjänsthandläggning
 • Medborgarförslag
 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • Stipendieansökan

Interna e-tjänster

 • Avsägelse politiskt uppdrag
 • Interpellation
 • Motion

Tillbaka till Evolution?

Klicka här