Helhetslösningen för kommunal bygglovsverksamhet

Nova är Sokigos lösning för kommunal bygglovsverksamhet och erbjuder en digital och automatiserad hantering av hela bygglovsprocessen.

En smidigare handläggningsprocess

Nova bygger på e-tjänster integrerade med verksamhetssystemet, Atom som hanterar kommunikation med samtliga intressenter och Visuell Styrning där handläggare administrerar sina ärenden i smarta grafiska dashboards. Visuell Styrning ger även chefer och handläggare möjlighet att följa samtliga processer visuellt i realtid.

Till detta finns applikationer för Platsbesök, Ekonomi, Kungörelser, Nämnd samt statistik till Insikt, SCB och NKI-undersökningar, vilka alla kompletterar Nova på ett självklart sätt.

Våra system och applikationer är moderna och standardiserade expertsystem vilka ger en bevisad kostnadseffektiv och kvalitetshöjande lösning. Här kan du läsa om hur Nacka kommun minskat analoga bygglovsansökningar med 94 procent!

Kontakt