En modern lösning för effektiv och automatiserad ärendehantering

Nova är Sokigos helt nya lösning för kommunala processer som erbjuder en digital och automatiserad hantering.

Varför Nova?

Nova ger korta svarstider, transparent verksamhet och en flexibel organisation. Att arbeta digitalt blir möjligt när alla berörda kan dela och hantera samma information oavsett var de befinner sig eller vilka verktyg de använder.

Därför Nova!

Nova är en lösning för komplett ärendehantering för samhällsbyggnadsorganisationer med processtöd för effektiv och säkert handläggning.

Rättsäker och tydlig process

Genom att använda Atom för att automatiskt kommunicera, bevaka och driva ärenden framåt blir processen rättssäker och tydlig. I kombination med Visuell styrning får du en handläggning som är snabb, överskådlig och utan risk för flaskhalsar.

Våra system och applikationer är moderna och standardiserade expertsystem vilka ger en bevisad kostnadseffektiv och kvalitetshöjande lösning. Här kan du läsa om hur Nacka kommun minskat analoga bygglovsansökningar med 94 procent!

Nova finns att tillgå inom flera av våra verksamhetsområden
Nova Trafik och gata
Kontakt