En modern lösning för effektiv och automatiserad ärendehantering

Nova är Sokigos helt nya lösning för kommunala processer som erbjuder en digital och automatiserad hantering.

En smidigare handläggningsprocess

Lösningen bygger i grunden på Minut-tjänster, Atom och Visuell Styrning. Detta ger en automatiserad, effektiv och transparant hantering av en kommuns olika processer. Uppgifter skrivs in en gång och är sedan tillgängliga för såväl sökande som handläggare och chefer oavsett var man befinner sig.

Rättsäker och tydlig process

Genom att använda Atom för att automatiskt kommunicera, bevaka och driva ärenden framåt blir processen rättssäker och tydlig. I kombination med Visuell styrning fås en handläggning som är snabb och överskådlig och utan risk för flaskhalsar.

Våra system och applikationer är moderna och standardiserade expertsystem vilka ger en bevisad kostnadseffektiv och kvalitetshöjande lösning. Här kan du läsa om hur Nacka kommun minskat analoga bygglovsansökningar med 94 procent!

Nova finns att tillgå inom flera av våra verksamhetsområden

I blocken längre ned på sidan kan du ta del av vad som ingår i Nova inom respektive verksamhetsområde:

  • Nova för Bygglov
  • Nova för Trafik och gata
  • Nova för Mät och kart
Kontakt