Sokigo leder utvecklingen av det digitala samhället

Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar.

Vår affärsidé

Vi levererar digitala lösningar baserade på programvara och tjänster till privat och offentlig sektor. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Våra lösningar ska vara till nytta i kundens verksamhet samt skapa mervärde för kundens kund.

Vi är en del av Addnode Group

Addnode Group är ett internationellt informationsteknologiföretag med 1 900 medarbetare i 19 länder. I nära samverkan med våra kunder skapar vi digitala lösningar av programvaror och tjänster för att bygga ett mer hållbart samhälle. Våra kunder använder våra digitala lösningar för att designa, bygga och förvalta produkter, fastigheter och infrastruktur. Inom offentlig sektor möjliggör våra digitala lösningar effektiv förvaltning och kommunikation med medborgarna.

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna företag som hjälper till att digitalisera samhället. Vi tar ett långsiktigt ansvar för de programvaror och tjänster som vi levererar, vilket skapar värde och stabilitet för våra kunder och lönsamhet för koncernen.

2021 uppgick nettoomsättningen till 4 100 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Hos Sokigo är din data bergsäker

Har du koll på i vilken miljö din tjänsteleverantör, som tillhandahåller dina driftade lösningar, hanterar din data? Sokigos servrar hittar du i det norrländska urberget – bergsäkert!

Sokigo har gjort det aktiva valet att all data som hanteras åt kunder lagras och behandlas i Sverige av svenska företag. Vidare sker all vår interna nätverkstransport via länknät som ägs av svenska bolag. Vår strategi innefattar att inte använda oss av amerikanska bolag i dagsläget. Beslutet har sin grund i den amerikanska lagen ”Cloud Act”:s utformning, EU-domstolens dom i det så kallade Schrems-II målet angående Privacy Shield, Försäkringskassans Vitbok om molntjänster och inte minst kundkrav.

Om det i framtiden skulle bli aktuellt för oss att överväga nyttjande av utländska molntjänster eller behandlingsställen kommer detta föregås av kontakter med respektive kund.

Lär känna några av våra medarbetare

Jonas Buud
Maria Lidholm
Magnus Nilsson
Atom