Sokigo leder utvecklingen av det digitala samhället

Vi levererar lösningar och tjänster för kommunala och privata aktörer baserad på egen programvara kompletterad med verksamhetsnära tjänster. Genom att ta tillvara på synergierna mellan vårt kommunala och privata erbjudande kan vi erbjuda en unik kompetens och moderna lösningar.

Vår affärsidé

Vi levererar digitala lösningar baserade på programvara och tjänster till privat och offentlig sektor. Genom innovation och verksamhetsnära spetskompetens i samarbete med våra kunder bidrar vi aktivt till ett effektivt och hållbart samhälle. Våra lösningar ska vara till nytta i kundens verksamhet samt skapa mervärde för kundens kund.

Vi är en del av Addnode Group

Om Addnode Group

Addnode Group är ett internationellt informationsteknologiföretag med 1 850 medarbetare i 19 länder. I nära samverkan med våra kunder skapar vi digitala lösningar av programvaror och tjänster för att bygga ett mer hållbart samhälle. Våra kunder använder våra digitala lösningar för att designa, bygga och förvalta produkter, fastigheter och infrastruktur. Inom offentlig sektor möjliggör våra digitala lösningar effektiv förvaltning och kommunikation med medborgarna.

Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna företag som hjälper till att digitalisera samhället. Vi tar ett långsiktigt ansvar för de programvaror och tjänster som vi levererar, vilket skapar värde och stabilitet för våra kunder och lönsamhet för koncernen.

2019 uppgick nettoomsättningen till 3 434 MSEK. Addnode Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small cap. Mer information om Addnode Group finns på www.addnodegroup.com.

Se filmerna om Sokigo

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Filmen om Atom