Bli effektiv direkt i fält med applikationen för miljötillsyn

Med applikationen Tillsyn har du möjlighet att utföra allt tillsynsarbete digitalt utanför kontoret.

Metodiskt arbete i fält

Skapa egna checklistor för olika typer av tillsyn. Via en surfplatta kan du sedan följa dina checklistor i fält och dokumentera med hjälp av kameran. Protokoll kan mailas direkt från surfplattan och registreras i ärendet eller anläggningen i Ecos. Du kan även utföra kontroller utan internetåtkomst när det behövs.

Teknisk information Tillsyn

Aktuell version: 1.3

Kontakt