Bli effektiv direkt i fält med applikationen för miljötillsyn

Med applikationen Tillsyn har du möjlighet att utföra allt tillsynsarbete digitalt utanför kontoret.

Metodiskt arbete i fält

Skapa egna checklistor för olika typer av tillsyn och livsmedelskontroll. Via en surfplatta kan du sedan följa dina checklistor i fält och dokumentera med hjälp av kameran.
Protokoll kan mailas direkt från surfplattan och registreras i ärendet i Ecos. Även ärenden kan skapas direkt från applikationen vid behov. Alla tillsyner kan utföras utan internetåtkomst när det behövs.

Teknisk information Tillsyn

Aktuell version: 2.13

Kontakt