Vega beslut

Skolskjutslösningen Vega kombinerar fakta från elevregister med kartinformation som adresser, avstånd, bussturer, hållplatser – allt för att skapa en korrekt och smidig handläggning av elevens berättigande till skolskjuts.

Den automatiserade hanteringen av skolskjutsbelsluten gör att du kan fokusera på de kvalitativa delarna av handläggningen. Kommunens tidsåtgång och kostnader minskar samtidigt som ni får en bättre uppföljning av skolskjutsbesluten.

Tilläggsmoduler för Vega beslut
 • SMS-tjänst
 • Skicka sms direkt från Vega beslut till ett urval av vårdnadshavare med hjälp av denna modul. Det kan t.ex. gälla ett sms-utskick som berör alla i en klass eller alla som åker en viss buss
 • Tidtabell och hållplats
 • Denna modul automatiserar inläsning av tidtabeller och hållplatser från Länstrafikens Rebus-databas.
 • Planera bas
 • Denna modul är för dig som har ett mindre antal skolskjutsturer att planera, men ändå vill ha en enkel hantering av dessa. Har du behov av mer avancerad planering med flera fordon och skolskjutsturer rekommenderar vi Vega planering.
 • PLANit-Sol
 • Denna modul ger dig en automatiserad överföring av de elever som ska taxiplaneras med hjälp av PLANit-Sol.
 • Mittskolval
 • Integrera Vega beslut med Mittskolval (Vega Placering) för en ännu smidigare process från skolval till handläggning och beslut om skolskjuts.
 • Vega/Evolution-diariekoppling
 • Modul för integration mellan Evolution och Vega beslut vilken möjliggör diarieföring av skolskjutsbeslut i Evolution.
 • Minut Vega
 • En färdig e-tjänstepaketering som kan hantera all dialog med vårdnadshavare kring ansökan och svar för skolskjutsbesluten. Tjänsten är direktkopplad mot Vega beslut för att stödja en automatiserad hantering av skolskjutsbesluten.
 • Vega integrations-API
 • Ett API för dig som vill integrera och utbyta data mellan Vega beslut och andra applikationer.
 • Vega statistik
 • Statistik-modulen hjälper dig visualisera data i form av diagram och staplar gällande t.ex. beslutsstatistik per skola (beviljade/avslag), datum för beslut, transportanvändning (beställningstrafik och/eller linjetrafik), status för ärende per adress, handläggningstider baserat på beslut, handläggningstider baserat på ansökan och beslutsfördelning per skola.

Kurs

Vi erbjuder kurser för dig som arbetar med skolskjutsplanering fram till att ett beslut är taget.

Läs mer

Vega – från ansökan till färdig planering och förmedlat beslut

I samarbete med Mitt Skolval och Forsler & Stjerna har vi tagit fram den kompletta skolskjutslösningen som hjälper dig hela vägen från ansökan till färdig planering och förmedlat beslut.

Vår nya generation av skolskjutshantering, Vega, optimerar och effektiviserar skolskjutshantering med hjälp av automatiserade funktioner. Hela flödet från ansökan till svar hålls samman i en gemensam databas och där handläggare, trafikplanerare och entreprenörer blir en del i det digitala flödet.

Den webbaserade lösningen erbjuder stöd för allt från handläggning och e-tjänster till trafikplanering, resekortshantering och portal för entreprenör samt vårdnadshavare.

Här kan du läsa mer om Vega-konceptet på vegaskolskjuts.se

Kontakt