ByggR ger dig digital handläggning av bygglov för en effektivare bygglovsprocess

Sokigos ByggR är fundamentet i bygglovshanteringen med avancerade funktioner och inställningsalternativ för handläggning. Komplettera ByggR med Sokigos digitala lösningar och skapa ett obrutet digitalt flöde.

ByggR stöttar och stärker en flexibel organisation

Systemet kan hantera parallella diarier och flera förvaltningars ärenden.

ByggR gör det enkelt att koppla e-post, befintliga digitala dokument och andra filer som inskannade handlingar och ritningar till ett ärende. Du kan även skapa word-dokument från ett ärende och hämta data från ärendet via egenkonstruerade mallar.

Effektivare bygglovsprocess med Sokigos digitala lösningar

ByggR kan integreras med e-tjänster, digital stämpling och digital signering av handlingar för att hela processen ska bli digital. Genom att integrera systemet mot fastighetsregister, kommuninnevånarregister och kartor blir även grannehörandeprocessen betydligt enklare.

Teknisk information ByggR

Aktuell version: ByggR 2.3.3

Ta del av systemkraven via Sokigos wiki

Saknar du inloggning? Kontakta gärna vår kundservice.

Kontakt