Sokigos e-tjänsteplattform Abou hjälper dig skapa e-tjänster för offentlig verksamhet

Abou är e-tjänsteplattformen för dig som snabbt vill komma igång med digitaliseringen av din offentliga verksamhet. Användningen av e-tjänsterna i Abou effektiviserar handläggningsprocesser samtidigt som kunden får ökad insikt i det pågående ärendet. Det blir lätt att hantera den digitala servicen gentemot invånare, företag och kunder.

För en effektivare handläggningsprocess

Abou automatiserar och digitaliserar hanteringen av ansökningar, anmälningar och ärenden. Handläggningsprocessen effektiviseras ytterligare genom kopplingar mot olika register vilket även höjer ärendeinformationens kvalité.

Personuppgifter kan snabbt fyllas i med hjälp av register hos skatteverket och bolagsverket.

I Abou finns redan över 200 färdiga e-tjänster

Abou gör det lätt för kunden att genom notifieringar eller inloggning följa sitt pågående ärende.

Abou erbjuder ett flertal tilläggsmoduler för exempelvis automatiserad administration av köer och bokningar. Även service som kräver betalning kan förenklas med hjälp av Abous betalningsfunktion, med möjlighet till direktbetalning med kort eller internetbank. Ingen kostnad för fakturahantering och kundinformation visas i Min sida på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Behöver du något från Abous kunskapsdatabas?Till Abous kunskapsdatabas

Kunskapsdatabasen

Abous Kunskapsdatabas (eller KDB som vi också förkortar det) är tänkt att fungera som det första steget innan du kontaktar Sokigos kundservice. Där hittar du lathundar, FAQ:er och annan information som är relevant för dig som användare av våra produkter.

Har du aldrig loggat in på KDB:n tidigare så mailar du till din kundansvarig. Har du glömt ditt lösenord räcker det med att du återställer lösenordet och väljer ett nytt direkt vid inloggningsfönstret.

Provrummet

Gå in på provrummet.abou.se för att börja titta!

Provrummet är en miljö där vi har samlat era e-tjänster, så ni har möjlighet att dela e-tjänster med varandra på ett enklare sätt.

Teknisk information Abou

Aktuell version: Abou 2020.8

.
Kontakt