Sokigos e-tjänsteplattform Abou hjälper dig skapa e-tjänster för offentlig verksamhet

Abou är e-tjänsteplattformen för dig som snabbt vill komma igång med digitaliseringen av din offentliga verksamhet. Användningen av e-tjänsterna i Abou effektiviserar handläggningsprocesser samtidigt som kunden får ökad insikt i det pågående ärendet. Det blir lätt att hantera den digitala servicen gentemot invånare, företag och kunder.

För en effektivare handläggningsprocess

Abou automatiserar och digitaliserar hanteringen av ansökningar, anmälningar och ärenden. Handläggningsprocessen effektiviseras ytterligare genom kopplingar mot olika register vilket även höjer ärendeinformationens kvalité.

Personuppgifter kan snabbt fyllas i med hjälp av register hos skatteverket och bolagsverket.

I Abou finns redan över 300 färdiga e-tjänster

Abou gör det lätt för kunden att följa sitt pågående ärende på Min sida. Kunden blir notifierad om att någonting har uppdaterats via e-post, sms eller Mina meddelanden och kan då logga in på Min sida för att ta del av uppdateringar. Kunden har även möjlighet att utföra olika aktiviteter i sitt ärende som till exempel komplettera sitt ärende eller signera ett ärende som medsökande.

Abou erbjuder ett flertal tilläggsmoduler för exempelvis automatiserad administration av köer och bokningar. Även service som kräver betalning kan förenklas med hjälp av Abous betalningsfunktion, med möjlighet till direktbetalning med kort eller swish.

Behöver du något från Abous kunskapsdatabas?Till Abous kunskapsdatabas

Kunskapsdatabasen

Abous Kunskapsdatabas (eller KDB som vi också förkortar det) är tänkt att fungera som det första steget innan du kontaktar Sokigos kundservice. Där hittar du lathundar, FAQ:er och annan information som är relevant för dig som användare av våra produkter.

Har du aldrig loggat in på KDB:n tidigare så mailar du till din kundansvarig. Har du glömt ditt lösenord räcker det med att du återställer lösenordet och väljer ett nytt direkt vid inloggningsfönstret.

Provrummet

Gå in på provrummet.abou.se för att börja titta!

Provrummet är en miljö där vi har samlat era e-tjänster, så ni har möjlighet att dela e-tjänster med varandra på ett enklare sätt.

Webinar om e-tjänsteplattformen Abou

Vad kan e-tjänsteplattformen Abou erbjuda dig?

Teknisk information Abou

Aktuell version: Abou 2022.11

Kontakt