Evolution Workflow

Evolution Workflow är en tilläggsmodul som minimerar manuella arbetsuppgifter och samtidigt kvalitetssäkrar hur information hanteras och behandlas. Med workflow kan verksamhetens processflöden omvandlas till körbara arbetsflöden i Evolution, vilket innebär att verksamheten kan få större kontroll på sina processer.

Modul för arbetsflöden

Modulen innehåller en mängd funktioner med uppgift att underlätta och säkerställa hanteringen av ärenden och dokument. Utifrån en verktygslåda med aktiviteter kan ett arbetsflöde beskrivas från start till slut. Aktiviteterna kan vara manuella såväl som automatiska, d.v.s. vissa aktiviteter kan systemet göra åt användaren och därefter tilldela arbetsuppgifter till användare ingående i arbetsflödet.

Att hantera arbetsflöden

Användare kopplade till arbetsflöden i Evolution får sina uppgifter samlade på sin personliga arbetsyta, klara att behandlas varefter de kommer in. För varje uppgift presenteras grafiskt var den befinner sig i flödet, vad som är genomfört och vad som är återstående steg.

Evolution Workflow består av en designer där arbetsflöden definieras och underhålls samt en del där arbetsflöden exekveras och kan följas. Gränssnittet är intuitivt och i designdelen bygger behörig användare önskade arbetsflöden grafiskt genom att dra och släppa färdiga byggstenar till ett flöde av aktiviteter vilka kan vara sekventiella, iterativa eller parallella.

Fördelar med Evolution Workflow

  • Skapa och visualisera processer och arbetsflöden med hjälp av färdiga byggstenar
  • Med hjälp av det intuitiva gränssnittet kan användaren som ingår i ett arbetsflöde se exakt vart i flödet den befinner sig och vad för arbetsuppgift som kommer därefter

 

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här