Ajourhåll information direkt vid källan för maximal nytta!

Editorn, det ultimata multiverktyget

TNE Editorn ger kommunen det ultimata verktyget för snabb ajourhållning av vägnätsknuten information. Med editorn får du ett multiverktyg som säkerställer snabbast möjliga ajourhållning av kommunens data. Som administratör tilldelar du roller och behörigheter till de användare som är informationsägare så att de själva kan genomföra uppdateringar – för att det är vid källan kunskapen finns.

Editorn gör det möjligt att bidra till en snabb och korrekt ajourhållning av både NVDB och kommunens egen lokala LV miljö, både vad gäller vägnät och företeelser. TNE Editor är en fristående lösning men kan med fördel användas för att ajourhålla ditt lokala vägnät i din LV-databas.

Du är väl en del av det digitala flödet?

Lantmäteriet har beslutat att inte längre genomföra egen ajourhållning av vägnät utan ska fortsättningsvis hämta all information direkt från trafikverket. Editorn ger er kommun nu möjligheten att bidra med ajourhållningen fullt ut, inte bara till NVDB utan nu också till Lantmäteriet. Läs mer på Trafikverkets hemsida!

Låt ditt arbete vara med och göra skillnad!

Genom att ajourhålla NVDB bidrar du aktivt till en minskad klimatpåverkan då informationen används för bland annat transportoptimeringar.

Verktyget ger även kommunen möjlighet att effektivt skapa och ajourhålla helt egna vägnät och information kring dessa som verksamheten har behov av.

Enkelt att komma igång

I och med att Sokigo tillhandahåller editorn som en driftad lösning går det snabbt och enkelt för dig som kund att komma igång. Inga tidskrävande installationer och projektmöten behövs. Vi ser snabbt till att du får de inloggningsuppgifter du behöver och sedan är det bara att logga in och börja arbetet.

Läs mer…
Kontakt