Evolution eServices

Evolution eServices är ett färdigt webbservicegränssnitt att använda och koppla upp mot organisationens e-tjänsteplattform.

Modul för dokument- och ärendehantering på e-tjänsteplattform

Modulen tar emot, presenterar information och gör att användare av e-tjänsten automatiskt får tillbaka ett ärendenummer, en presentation av ärendet, handlingarna för ”Mina Sidor” och status för ärendet det gäller. Med denna tjänst kan även förtroendevalda få automatisk åtkomst till sina möteshandlingar.

Se även Evolution Bas, baspaketet med fyra grundmoduler för dokument- och ärendehantering.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här