Focus Detaljplan – ett användarvänligt och effektivt verktyg

Focus Detaljplan har funnits i 12 år och har många nöjda användare. Programvaran bygger på AutoCAD och är ett lämpligt val om du har AutoCAD-licenser i din organisation.

Focus har nätverkslicenser vilket innebär att licensen kan installeras hos flera personer inom organisationen, men kan bara aktivt användas av en person i taget. Flera sällananvändare kan därför med fördel dela på en licens.

Du som idag har Focus Detaljplan kan välja skifta dina licenser till Focus Detaljplan Total, som inkluderar en inbyggd CAD-klient. För vissa ger detta en enklare och mer flexibel hantering av licenser/installationer samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt.

 

Gemensamma funktioner i Focus-varianterna

Focus Detaljplan och Focus Total ger dig det bästa från CAD- och GIS-världen i en och samma lösning. Du nyttjar CAD:ens styrka när du ritar och redigerar detaljplaner för att sedan optimera lagringen av dem i GIS-databasen.
CAD-formatet är även utmärkt för att utbyta underlagsinformation med arkitekter, projektörer med flera under planprocessens gång.

Användarvänligheten hjälper dig att följa de nya föreskrifterna och för dig som har tidigare erfarenhet AutoCAD kommer Focus Detaljplan och Focus Total kännas bekanta från start.

Focus Detaljplan finns i två varianter, med eller utan inbyggd CAD-klient, som har dessa funktioner gemensamt:

För dig som är planhandläggare är Focus Detaljplan ett användarvänligt och effektivt verktyg. Du sparar tid tack vare mycket automatik och många inbyggda kontroller som tillåter dig att kunna rita snabbt, effektivt och korrekt. Geometrikontrollen förenklar skapande av gränser och ytor samtidigt som korrekt topologi garanteras. Mycket sker automatiskt, till exempel att skapa planbestämmelser, beräkna arealer och få en bra lagerstruktur.

Du jobbar filbaserat med möjlighet att exportera planinformation och utbyta den med andra aktörer och system i alla skeden av planprocessen.

Utbyte av planinformation – en nyckelfunktion

En viktig hörnsten i den digitala samhällsbyggnadsprocessen är att planinformationen kan tillgängliggöras, utbytas och nyttjas – både mellan olika system och av olika aktörer.

Våra lösningar har stöd för Boverkets föreskrifter och Planbestämmelsekatalog, SIS standard samt Lantmäteriets specifikationer med leverans till den nationella geodataplattformen. Därmed kan planinformationen nyttjas oberoende av omgivande systemmiljö.

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information Focus Detaljplan

Aktuell version: Focus Detaljplan 23.1

Focus Detaljplan utvecklas i samarbete med Focus Software.

Kontakt