Ett användarvänligt och effektivt verktyg

Focus Detaljplan har funnits i 11 år med många nöjda användare. Programvaran som bygger på AutoCAD fortsätter med nätverkslicenser medan Autodesk övergår till singellicenser.

Stöd finns för utbytet enligt SIS Standarden och lagring i databaser.

Ny version 22.3

Nya versionen, Focus Detaljplan 22.3, har nu släppts!

Du kan fortsätta använda den nuvarande Focus Detaljplan eller byta till nya Focus Detaljplan Total.

Rita detaljplaner snabbt och korrekt

Focus Detaljplan finns i två varianter som har dessa funktioner gemensamt:

För dig som är planhandläggare är det ett användarvänligt och effektivt verktyg. Du sparar tid i och med att systemet har mycket automatik och många inbyggda kontroller för att du ska kunna rita snabbt, effektivt och korrekt. Geometrikontrollen förenklar skapande av gränser och ytor och garanterar korrekt topologi. Mycket sker automatiskt, till exempel att skapa planbestämmelser, beräkna arealer och få en bra lagerstruktur.

Du jobbar filbaserat med möjlighet att exportera planinformation och utbyta den med andra aktörer och system i alla skeden av planprocessen. Grundidén är öppenhet, där Focus Detaljplan fungerar oberoende av omgivande systemmiljö.

Effektivare samhällsbyggnadsprocess

En viktig hörnsten i den digitala samhällsbyggnadsprocessen är att planinformationen kan tillgängliggöras, utbytas och nyttjas i olika system och av olika aktörer.

Focus Detaljplan har fullt stöd för föreskrifter, allmänna råd och senaste planbestämmelsekatalog som beslutades den 14 oktober 2021. Leverans av planinformationen till nationell plattform hos Lantmäteriet ingår.

Vill du veta mer om vår andra lösning Focus Detaljplan Total? Klicka här!

Via Sokigos ftp får du tillgång till manualer, mallar, programversioner m.m. Kontakta kundservice@sokigo.com om du saknar inloggningsuppgifter.Klicka här

Teknisk information Focus Detaljplan

Aktuell version: Focus Detaljplan 22.3

Focus Detaljplan utvecklas i samarbete med Focus Software.

Kontakt