Rita detaljplaner snabbt och enkelt med Focus Detaljplan

Focus Detaljplan är en AutoCAD-baserad applikation som hjälper dig att rita detaljplaner och illustrationer av hög kvalité. Det är ett användarvänligt och effektivt verktyg för dig som är planhandläggare. Du kan enkelt exportera planinformationen och sprida den vidare.

 

 

Ett snabbt och smart verktyg

Systemet fungerar på AutoCAD, AutoCAD Map och AutoCAD Civil. Geometrikontrollen förenklar skapande av gränser och garanterar korrekt topologi. Mycket sker automatiskt, t.ex. skapa planbestämmelser, beräkna arealer och få en bra lagerstruktur.

Du kan även göra egna anpassningar, främst när det gäller kartornas utseende.

Focus Detaljplan underlättar även digitalisering och tolkning av äldre detaljplaner

Verktyget innehåller färdiga formuleringar för bestämmelser enligt bestämmelsekatalogen från Boverket. Vi bevakar och kommer att följa de nya regler och standarder som är på gång inom detaljplaneområdet.

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här

Teknisk information Focus Detaljplan

Aktuell version: Focus Detaljplan 20.1

Kontakt