Evolution Webb

Evolution Webb är en webbklient som fungerar tillsammans med Windowsklienterna i Evolution 2. Funktionaliteten är anpassad till flertalet användare som har behovet att kunna ta del av, skapa eller uppdatera dokument i mappar och ärenden. Utökad funktionalitet för mer avancerade användare inkluderas inte, som exempelvis möteshantering, objektshantering, kundhantering eller rapportstöd.

Webbklienterna är responsiva och plattformsoberoende vilket gör att de kan användas i alla nyare webbläsare på PC, Mac, surfplattor och mobiltelefoner. Evolution Webb bygger på samma tekniska plattform som håller på att tas fram för den nya generationens system för dokument- och ärendehantering, Evolution 3. Till skillnad från Evolution Webb kommer Evolution 3 fungera som fristående lösning med full funktionalitet.

Exempel på funktionalitet
 • Sökning
 • Webbklienten inkluderar funktionalitet för fritextsökning i metadata samt filinnehåll för dokument och ärenden. Fritextsökningen kan begränsas med urval som datumintervall, status och dokumenttyp.

  Det finns även funktionalitet att gå direkt till dokument, handlingar och ärenden via dess dokumentid:n, handlingsid:n och ärendenummer.
 • Mappar
 • I Evolution Webb finns funktionalitet för att bläddra i mappstrukturer och deras
  innehåll. Användaren har möjlighet att lägga till dokument, kopiera dokument till
  flera mappar eller flytta dokument mellan mappar. Användaren även lägga till och
  ta bort mappar.
 • Ärenden
 • Användare har möjlighet att bläddra bland ärenden i ärendelistor eller söka efter ärenden samt läsa egenskaper och metadata för ärende inklusive deras innehåll av dokument och handlingar.

  Det finns även funktionalitet för att skapa nya ärenden och redigera befintliga ärendens metadata.
 • Dokument/Handlingar
 • För dokument och handlingar kan användaren läsa egenskaper, metadata och motparter. Det finns också möjlighet att redigera befintliga dokuments metadata samt att checka ut och redigera filerna.

  I lösningen finns även funktionalitet för att skapa nya dokument med kopplade filer och att skapa dokument från mallar.
 • Hantering
 • För ärenden, dokument och handlingar finns det möjlighet, för de användare med behörighet, att diarieföra dokument som allmänna handlingar. Det finns också funktioner för att avsluta och makulera ärenden och handlingar samt för att ta bort dokument (arbetsmaterial). Vidare finns stöd för att hantera behörigheter och hänvisa ärenden och dokument mellan varandra.

Utvecklingsplaner

Evolution Webb kommer löpande att vidareutvecklas med utökad och förbättrad funktionalitet. I denna process är de kunder som använder systemets synpunkter oerhört viktiga för oss gällande användbarhet i befintliga funktioner och prioritering av ny funktionalitet. Evolution Webb är dock begränsat till de möjligheter som finns i Evolution 2 och den lösningens logik eftersom Evolution Webb ska fungera parallellt, som ett komplement till Evolution 2. Helt ny funktionalitet eller stora omskrivningar av befintlig funktionalitet i Evolution 2 kommer i stället bli en del av utvecklingsarbetet med Evolution 3.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här