Evolution Ärendehantering

Evolution Ärendehantering är en av våra basmoduler och ingår även i kategorin Objekthantering.

Basmodul för dokument- och ärendehantering

Genom ärendehanteringen i Evolution hålls information och dokumentation gemensamt som rör en viss fråga eller aktivitet. Detta skapar struktur, spårbarhet och tydlighet både externt och internt inom organisationen, från att ett ärende initieras tills ett beslut tas i möteshantering och slutlig överföring till arkiv för bevarande.

Ärendehanteringen i Evolution medger valfri uppsättning av ärendetyper och beskrivningsfält för respektive ärendetyp. Varje organisationsdel/förvaltning får sin unika nummerserie och med behörighetssystem fastställs vem som har rätt att skapa nya ärenden, förändra beskrivning av ärenden samt avsluta för arkivering.

Med aviseringar från systemet informeras handläggare när de blivit tilldelade ett nytt ärende. Varje användare kan välja sin vy över ärendehantering, dvs visa alla ärenden eller enbart en viss delmängd, exemplevis sina ärenden.

Tillbaka till Evolution?

Klicka här