Samla fastighetens alla ärenden med Reflex

Sokigos webbapplikation Reflex samlar samtliga ärenden knutna till en fastighet för att du ska få en bättre översikt.

Reflex kombinerar befolknings- och fastighetsdata, ärendeinformation från ByggR, Ecos och arkiv samt kartinformation för att skapa en helhetsbild.

Reflex effektiviserar processerna

Beslutsfattare kan följa ärenden i realtid, servicecenter kan besvara frågor från allmänheten samt ladda ner handlingar och inspektörer har all information med sig i fält.

I reflex kan du begränsa vilken information som visas för olika intressenter. Systemet bidrar till transparens, tillgänglighet och en hållbar miljö.

Teknisk information Reflex

Aktuell version: Reflex 3.0

Kontakt