Digitala kommunikationsvägar för ärendedialog

Minut Bygg digitaliserar all kommunikation och hantering av ärenden. Återkoppling sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet. Tack vare Minut Bygg kan du nu hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt. Minska era ledtider och ta fler beslut per år.

Hantera fler ärenden och minska ledtider

EXEMPEL:
En kommun med 1500 ärenden om året kan räkna med en manuell handpåläggning á 15 minuter per ärende. Då tillkommer det även ca 5 minuter per komplettering. Sammanslaget blir det nära 500 timmar per år som kan sparas in om dessa moment automatiseras!

Kontakt