Digitala kommunikationsvägar för ärendedialog

Minut Bygg är e-tjänstepaketet som digitaliserar all kommunikation och hantering av ärenden. Återkoppling sker automatiskt och ger löpande information i det pågående ärendet. Tack vare Minut Bygg kan du nu hantera ansökningar och kompletteringar helt digitalt.

Minska ledtiderna och hantera fler ärenden per år

EXEMPEL:
En kommun med 1500 ärenden om året kan räkna med en manuell handpåläggning á 15 minuter per ärende. Då tillkommer det även ca 5 minuter per komplettering.

Sammanslaget blir det nära 500 timmar per år som kan sparas in om dessa moment automatiseras!

Kontakt