Evolution Arkivuttag

Evolution Arkivuttag är en av våra moduler som hör till kategorin Arkiv. Med denna modul får Evolution ett komplett stöd för uttag till e-arkiv.

Användandet av e-arkiv gör det möjligt att elektroniskt kunna lagra den stora mängd handlingar och ärenden som årligen hanteras av verksamheter.

Modul för att arkivera material till e-arkiv

När material arkiveras med Evolution Arkivuttag skapas överföringspaket enligt Riksarkivets standardiserade format. Överföringspaketen innehåller filer, metadata, paketinformation och sambanden mellan dessa som funnits i Evolution.

Arkivuttaget kan anpassas lokalt enligt era önskemål med hjälp av konfiguration från EssVision.

Fördelar med Evolution Arkivuttag

  • Evolution Arkivuttag gör det möjligt att städa undan inaktuellt material till ett lättöverskådligt och återsökbart e-arkiv
  • Med tilläggsmodulen Evolution Gallring går det att gallra (rensa) redan arkiverat material

Tillbaka till Evolution?

Klicka här