Visualisera företagsinformation från SCB direkt i kartan

FB Företag ger dig möjlighet att lagra företagsinformation från SCB i din FB databas. Datat visualiseras och kategoriseras för att du ska få en geografisk överblick av alla företag och dess arbetsställen. Genom att klicka på ett företag eller arbetsställe kan du visa mer information företaget.

Tydlig överblick i valfri kartlösning

Du når företagsinformationen via FB:s officiella gränssnitt som sedan kan visas i kartan från FB Webb, CSM eller valfri kartlösning/applikation.

Företagen delas in i olika juridiska former, storlekskategorier och branscher. Det finns alltid en huvudbransch och utöver denna kan det finnas upp till fyra övriga branscher.

Kontakt