AlkT

AlkT är ett administrativt system för alkoholserveringsärenden. Systemet fungerar som ett integrerat handläggarstöd där all hantering av inkommande, upprättade eller utgående handlingar i ärenden hanteras från AlkT.

 

Verktyget för handläggning av serveringstillstånd

AlkT är för dig som handlägger, beslutar eller utövar tillsyn av serveringstillstånd. Tanken med AlkT är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för handläggning av serveringstillstånd.

Systemet innehåller delar för tillstånd, tillsyn, bevakning, uppföljning, statistik, restaurangrapporter och avgifter.

AlkT används av cirka 210 svenska kommuner samt Oslo kommun i Norge

Grunden i AlkT är ett register över objekt. Ett objekt är ett serveringsställe (oftast en restaurang). För varje objekt kan du löpande registrera ärenden, händelser och beslut samt få en översiktlig historik över vad som skett eller gjorts i anslutning till objektet. Ett ärende kan gälla en ansökan, utredning, ett tillsynsärende eller liknande. Händelser och beslut kan sedan knytas till ett visst ärende. Till händelser och beslut kan in- och utgående dokument knytas som med hjälp av mallar kan hämta information från programmet.

I tillsynsdelen planeras och registreras tillsynsbesök. Planering av tillsynsbesök kan göras utifrån bland annat tillståndstyp, serveringstider, placering eller när senaste tillsynsbesök gjordes. För besök registreras sedan kontrollanter, tider, eventuella anmärkningar och foton. För att underlätta hantering av tillsynsbesök finns en särskild app för mobil användning. Tillsynsprotokoll kan genereras med hjälp av olika dokumentutskrifter.

Via uppföljningsdelen kan du söka efter och välja ut information om objekt, tillstånd, ärende, beslut med mera för att sedan kunna skapa listor, rapporter, etiketter och utskrifter. Informationen kan enkelt föras över till Excel.

Statistikdelen innehåller färdiga statistikrapporter. Statistikrapporter innefattande statistik per handläggare och område kan tas fram för registrerade ärenden, beslut och gällande tillstånd.

Restaurangrapporter i AlkT

Listor över restaurangrapporter kan tas fram och innehållet kan varieras med hjälp av olika urval. En färdig integration till Folkhälsomyndighetens alkoholregister gör det möjligt att hämta restaurangrapporter till AlkT.

AlkT innehåller flera möjliga avgiftsmodeller för debitering av tillsynsavgifter som är baserade på alkoholomsättning, inköpta volymer alkohol, serveringstider med mera.

I avgiftsdelen skapas debiteringslistor för granskning, utskrift och export. Det finns även möjlighet att integrera till kommunens ekonomisystem (tilläggsmodul).

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här
Kontakt