AlkT – verktyget för handläggning av serveringstillstånd

AlkT är ett administrativt system för alkoholserveringsärenden. Systemet fungerar som ett integrerat handläggarstöd där all hantering av inkommande, upprättade eller utgående handlingar i ärenden hanteras från AlkT.

Systemet är för dig som handlägger, beslutar eller utövar tillsyn av serveringstillstånd. Tanken med AlkT är att du som användare ska få ett komplett arbetsredskap för handläggning av serveringstillstånd.

AlkT innehåller delar för tillstånd, tillsyn, bevakning, uppföljning, statistik, restaurangrapporter och avgifter.

Kurser

Ta del av våra kurser för att få större nytta av systemets alla fördelar. Kurserna är för både nya och mer vana användare av AlkT.

Läs mer om våra kurser här!

Majoriteten av Sveriges kommuner använder AlkT

För support, tillgång till manualer, mallar, programversioner med mera – kontakta vår kundservice.Sokigo kundservice
Kontakt