Evolution — Systemet din verksamhet växer med

Informationssystemet Evolution för dokument- och ärendehantering är ett av de modernaste på marknaden idag. Systemet är en hel familj av moduler designade med användarens arbetssituation och behov av effektivitet som utgångspunkt. Evolution gör det möjligt att snabbt komma igång med att skapa och dela information och dokument med dina medarbetare.

Gränssnittet är utformat på ett igenkännande och intuitivt vis som gör det enkelt för dig att känna igen och lära dig systemet. Dokument skapas med hjälp av mallar vilket säkerställer att alla på företaget eller inom organisationen kan arbeta utifrån en gemensam grafisk profil.

Ett informationsnav

Evolution kan även vara organisationens fönster för dokumenthantering mot om-världen genom att fungera som informationsbärare där information som ska publiceras, eller på annat sätt tillgänglig-göras, finns samlad.

Organisationen väljer själv vilken information som ska tillgängliggöras samt hur den ska presenteras.

Evolution växer med din verksamhet – välj mellan ett trettiotal tilläggsmoduler!

Med e-tjänster och publicering på Internet skapas möjlighet för organisationen att arbeta fullt ut enligt e-förvaltnings koncept. Med funktioner för sekretess och flaggning av personuppgifter säkerställs det att känslig information skyddas.

Evolution har, förutom stöd för ärendehantering med diarieföring, handläggarstöd och mötesadministration, även fullständigt stöd dokumenthantering. Det innebär att organisationen kan använda Evolution även för övrig dokumenthantering och göra generell dokumentation som delas gemensamt inom organisationen.

Fri uppsättning av dokument och handlingstyper med olika informationsfält möjliggör en tydligare indelning av vilken typ av dokumentation som hanteras. Med behörigheter styrs hur användare kan se och redigera gemensam dokumentation, eller bjuda in andra deltagare att arbeta i en gemensam arbetsmapp.

Behöver du något från Evolutions kundportal?Till kundportalen

Möjlighet till kundanpassning

Evolution är ett konfigurerbart standardsystem som kan levereras både grundkonfigurerat och i en mer verksamhetsspecifik konfiguration. Att kunna anpassa vilka indatafält som ska finnas i Evolutions olika delar, skapar möjlighet för kund att anpassa Evolution ytterligare till organisationens behov. Det innebär att organisationen fritt kan välja uppsättning av olika ärende- och handlingstyper för att stödja sina verksamhetsprocesser.

Då Evolution är uppbyggt av en familj av moduler är det ett inform-ationssystem din verksamhet växer med. Totalt finns ett 30-tal moduler med lika många funktioner. Du lägger till fler funktioner i den takt du själv önskar.

Evolution Bas innehåller fyra grundmoduler för att komma igång med dokument- och ärendehantering. Därefter kan du bygga på med moduler för ekonomi, politik, möten, arkivering, publicering, kommunikation med medborgare, objekthantering, integration och processtöd.

Kontakt