Evolution — Systemet din verksamhet växer med

Informationssystemet Evolution för dokument- och ärendehantering är ett av de modernaste på marknaden idag. Systemet är en hel familj av moduler designade med användarens arbetssituation och behov av effektivitet som utgångspunkt. Evolution gör det möjligt att snabbt komma igång med att skapa och dela information och dokument med dina medarbetare.

Lite lättare arbetsdagar

Gränssnittet är utformat på ett igenkännande och intuitivt vis som gör det enkelt att känna igen sig och lära sig systemet. Dokument skapas med hjälp av mallar vilket säkerställer att alla på företaget eller inom organisationen kan arbeta utifrån en gemensam grafisk profil.

Ett informationsnav

Evolution kan även vara organisationens fönster för dokumenthantering mot omvärlden genom att fungera som informationsbärare där information som ska publiceras, eller på annat sätt tillgängliggöras, finns samlad. Organisationen väljer själv vilken information som ska tillgängliggöras samt hur den ska presenteras.

Evolution växer med din verksamhet – välj mellan ett trettiotal tilläggsmoduler!

Med e-tjänster och publicering på Internet skapas möjlighet för organisationen att arbeta fullt ut enligt e-förvaltnings koncept. Med funktioner för sekretess och PUL-skydd av information säkerställs skydd av känslig information.

Dokumenthantering

Evolution har, förutom stöd för ärendehantering med diarieföring och handläggarstöd samt mötesadministration, även fullständigt stöd dokumenthantering. Det innebär att organisationen kan använda Evolution även för övrig dokumenthantering och göra generell dokumentation som delas inom organisationen gemensam.

Fri uppsättning av dokument och handlingstyper med olika informationsfält möjliggör en tydligare indelning av vad för dokumentation som hanteras. Med behörigheter styrs hur användare kan se och redigera gemensam dokumentation eller bjuda in andra deltagare att arbeta i en gemensam arbetsmapp.

Möjlighet till kundanpassning

Evolution är ett konfigurerbart standardsystem som kan levereras både grundkonfigurerat och i en mer verksamhetsspecifik konfiguration. Att kunna anpassa vilka indatafält som ska finnas i Evolutions olika delar, skapar möjlighet för kund att anpassa Evolution ytterligare till organisationens behov. Det innebär att organisationen fritt kan välja uppsättning av olika ärende- och handlingstyper för att stödja sina verksamhetsprocesser.

Evolution och modulfamiljen

Evolution är ett informationssystem din verksamhet växer med, eftersom det är uppbyggt av en familj av moduler. Totalt finns ett 30-tal moduler med lika många funktioner. Du lägger till fler funktioner i den takt du själv önskar.

Evolution Bas innehåller fyra grundmoduler för att komma igång med dokument- och ärendehantering.

Därefter kan du bygga på med moduler för ekonomi, politik, möten, arkivering, publicering, kommunikation med medborgare, objekthantering, integration och processtöd.

Kundportalen tillfälligt nedstängd

Behöver du något från Evolutions kundportal?

Just nu pågår flytt av Kundportalen och under tiden detta arbete pågår kan du istället kontakta din kundansvarige alternativt kundservice för att få de dokument som du behöver.

Kontakt