E-tjänster som förenklar hantering av miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsärenden

Med Minut Miljö får du ett e-tjänstepaket som digitaliserar dina ärenden oavsett om de initierats genom e-tjänst eller ej. Dessutom sköter Minut Miljö all medborgardialog kopplad till Ecos.

Spara resurser och minska ledtider

Du spar tid när registreringsarbetet flyttas till invånaren eller entreprenören, vilket gör det möjligt att hantera fler ärenden per handläggare. Dessutom minskar ledtiderna när kommunikationen sker via e-tjänsten. Med Minut Miljö kan du även skicka delgivningskvitton i samband med att mottagaren tar del av sitt beslut.

Kontakt