Reducera undersökningsarbetet med Servicemätning Insikt

Servicemätning Insikt möjliggör löpande mätning av kommunens service vid myndighetsutövning, där undersökningen hanteras av SKR.

Automatiserat förarbete

Applikationen autogenererar den lista som annars kräver ett omfattande och tids-krävande förarbete. Du behöver endast ställa in definitioner för undersöknings-perioden, ärenden, kontaktuppgifter och datum.

Efter några minuters konfiguration skapas en fil redo att skickas till det företag som ska utföra undersökningen.

Teknisk information Servicemätning Insikt

Kontakt