Direktarkivering automatiserar hela din arkiveringsprocess

Spara på kostnader och miljö genom Sokigos integrationslösning Direktarkivering som sköter hela din arkiveringsprocess. Du låter digital information flöda löpande från det att ett ärende avslutats till det att den ligger i ditt digitala arkiv.

Direktarkivering återkopplar dessutom status i arkivet till verksamhets-systemet. Du får en effektivare verksamhet samtidigt som du sparar på kostnader och miljö.

Varför Direktarkivering?

Till skillnad från ett vanligt FGS-paket, ger Direktarkivering automatisk återrapport-ering. Därför lämpar det sig betydligt bättre för löpande arkivering utan att kräva onödig administration.

Direktarkivering lägger inte bara grunden för en digitaliserad process, utan gör det även möjligt att automatiseras.

Ladda ner (kräver inloggning)Klicka här

Teknisk information Direktarkivering

Aktuell version: Direktarkivering 2.0

Kontakt